Zjednodušená záloha, tedy stálá daň z příjmu v průběhu roku

Služební Poplatek

Poplatník podnikající si může formu zdanění zvolit sám. Finanční likvidita společnosti může záviset na jejím výběru.Navíc má také možnost zvolit si způsob placení záloh na daň z příjmu - měsíčně v základní podobě, čtvrtletně nebo ve zjednodušené formě. Jaké jsou výhody zjednodušené zálohy? Odpovídáme níže.

Zjednodušená platba předem – kdo ji může využít?

Možnost placení zjednodušených záloh mohou využít podnikatelé provozující nezemědělskou podnikatelskou činnost, kteří se s finančním úřadem zúčtují obecně, tedy podle progresivní sazby daně nebo 19% paušální daně. Jsou však situace, kdy předpisy neumožňují využít trvalé zálohy na daň z příjmu.

Zdanění zjednodušenou zálohou nepoužije poplatník, který:

  • začal podnikat poprvé v daném daňovém roce;

  • v daňovém přiznání podaném v předchozím roce a 2 roky zpětně vykázala ztrátu;

  • daň z příjmů vypořádá pomocí daňového sazebníku a jeho příjem je nižší než částka, ze které nevzniká povinnost daň zaplatit.

Co je zjednodušená platba předem?

Zjednodušený způsob zálohové platby spočívá v placení splatné daně z příjmu každý měsíc v pevné výši. Výše zálohy pak činí 1/12 daně na výstupu uvedené v přiznání podaném v roce předcházejícím danému zdaňovacímu období. Na druhou stranu, pokud se v předchozím roce daň neprokázala jako zaplacená, pak je třeba vzít v úvahu období před dvěma lety.

Takto vypočtená výše zálohy na daň z příjmu by se měla každý měsíc snížit o částku zdravotního pojištění ve výši 7,75 % z výpočtového základu, který byl v daném měsíci odveden. Zároveň při stanovení výše zjednodušené zálohy není možné její výši snižovat o další snížení či úlevy.

Příklad 1

Pan Łukasz provozuje podnikatelskou činnost podléhající rovné dani již 5 let. V ročním daňovém přiznání za rok 2019, které podal 30. dubna 2020, vykázal splatnou daň z příjmu ve výši 12 000 PLN. Může pan Łukasz v roce 2021 platit zjednodušené zálohy?

Ano, vzhledem k tomu, že v předchozím roce byly v ročním daňovém přiznání uvedeny příjmy a splatná daň je 12 000 PLN, může pan Łukasz od roku 2021 platit zjednodušené zálohy ve výši 1 000 PLN měsíčně (12 000 PLN / 12).

Jaké jsou výhody zjednodušené zálohy?

Zjednodušená záloha je speciální způsob zúčtování s finančním úřadem, protože poplatník platí zálohu na daň z příjmů v pevné výši po celý rok bez ohledu na výši dosažených příjmů.

Tento způsob vypořádání daní je nejlepším řešením, pokud podnikatel předpokládá v daném zdaňovacím období nárůst investičních výnosů a v případě zdanění sazbou daně má nárok na prorodinnou úlevu, kterou si může odečíst v roční daňové přiznání. Pak to často vede k tomu, že po podání přiznání není potřeba daň platit.

Další výhodou zjednodušených záloh je navíc možnost vytvoření prognózy struktury měsíčních výdajů a investičních příležitostí.

Za zmínku však stojí, že pokud příjmy v daném zdaňovacím období výrazně převyšují příjmy tvořící základ pro výpočet zjednodušených záloh, může to mít za následek povinnost zaplatit vysokou jednorázovou daň vyplývající z ročního zúčtování daně.

Konec oznamovací povinnosti finančnímu úřadu výběr zjednodušených záloh

Do konce roku 2018 bylo nutné změnu ohledně využití možnosti vypořádat daň z příjmů zjednodušeným způsobem nahlásit vedoucímu příslušného finančního úřadu nejpozději do 20. února nového zdaňovacího období. Od roku 2019, kdy se poplatník rozhodne platit zjednodušené zálohy, bude o této skutečnosti informovat finanční úřad, a to pouze podáním ročního daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém zálohy platil, ve zjednodušené podobě. O tom, že poplatník v roce 2020 platil zjednodušené zálohy, bude tedy finanční úřad informován až v roce 2021 v důsledku podání ročního daňového přiznání za rok 2020.

Suma sumárum, zjednodušené zálohy jsou výhodným způsobem placení daňové povinnosti z titulu daně z příjmu pro spěchající, málo času a nerady dbát na termíny splatnosti. Zjednodušená možnost zálohy se však nevztahuje na všechny poplatníky. Podnikatelé navíc mohou plánovat své kapitálové výdaje a nemusejí se bát vysoké daně z důvodu vysokých příjmů v daném měsíci v roce.