Dobrovolné sociální pojištění pro podnikatele

Rozměry

Dne 5. prosince byl Sejmu předložen návrh novely zákona o systému sociálního pojištění, který předpokládá zrušení dosud placených povinných sociálních příspěvků podnikatelů (důchodové, invalidní a úrazové). Podnikatelé však budou moci o tato pojištění žádat dobrovolně. Jak ovlivní dobrovolné příspěvky ZUS situaci podniků?

Příspěvky ZUS jsou pro firmy značnou zátěží

V současné době platí podnikatelé poplatky ve výši 1 316,97 PLN (standardní ZUS) nebo 555,89 PLN (zvýhodněné ZUS). Od ledna 2019 mohou někteří podnikatelé platit i nižší sociální odvody (tzv. ZUS z příjmu), ale to je vymoženost pro podnikatele, jejichž roční příjem nepřesáhl v roce 2018 63 000 PLN.V roce 2020 se poplatky za sociální příspěvky zvýší o cca 90 PLN v případě standardních ZUS a o cca 35 PLN v případě zvýhodněných příspěvků. Značnou finanční zátěží pro podnikatele jsou bezesporu příspěvky ZUS. Jak čteme v odůvodnění: Data ZUS ukazují, že na konci roku 2018 přes 500 tis plátci byli zadluženi ve výši 14,5 mld. PLN. Dobrovolné příspěvky ZUS se tak mohou ukázat jako výrazná podpora pro nejmenší firmy.

Dobrovolné příspěvky ZUS - možné důsledky

Jak naznačili tvůrci zákona, zrušení povinných příspěvků je poctou především malým podnikatelům. Je třeba zmínit, že bez ohledu na to, zda společnost generuje ztráty nebo zisky, v současné době musí platit příspěvky ZUS každý měsíc, i když se občas stává, že tyto odvody výrazně zatíží rozpočet mikrofirmy. Plánovaná změna může mít pozitivní dopad na ekonomickou situaci nejmenších podnikatelských subjektů. Snížení daňového zatížení v důsledku zrušení povinného starobního a invalidního důchodu pro podnikatele může navíc výrazně usnadnit přežití nových podnikatelů na trhu. Dobrovolnost příspěvků ZUS v samotném předpokladu tedy usnadní fungování především malým subjektům, které někdy nezaměstnávají ani jednoho zaměstnance.

Přechodná ustanovení

Příklady zemí Evropské unie jasně ukazují, že dobrovolné sociální příspěvky mají pozitivní vliv na ekonomický rozvoj. Návrh zákona obsahuje přechodná ustanovení, podle kterých budou mít podnikatelé provozující nezemědělskou podnikatelskou činnost lhůtu do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona projevit ochotu být účastni sociálního pojištění. Nepřihlášení bude znamenat rezignaci na sociální pojištění.

Dobrovolné sociální pojištění pro podnikatele je příležitostí pro stávající malé firmy i pro nové subjekty. Kdo teprve začíná, nedosahuje vysokých tržeb, zrušení povinnosti platit příspěvky by pro něj bylo výrazným usnadněním a umožnilo by mu začít nové podnikání. Dobrovolné placení pojistného na sociální zabezpečení by podle návrhu začalo platit již od 1. ledna 2020.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!