Jak dlouhý je ideální text pro web?

Service Business.

Způsob, jakým čtete na monitorech, se výrazně liší od čtení knihy nebo tištěného časopisu. Znalost obou problémů je při psaní na internet nanejvýš důležitá. Víte, jak lidský zrak snímá písmena na monitoru a jak mozek tyto informace následně zpracovává? Perfektní text pro internet – jak vám tato znalost může pomoci napsat texty ideální délky pro vaše webové stránky?

Jak lidský mozek zpracovává informace

Lidský mozek rozeznává písmena jako malé obrázky, které je třeba teprve poskládat do slov, vět atd. Při psaní na internet se také vyplatí vědět, že průměrný uživatel internetu ztrácí zájem o text asi po 7 minutách. Během této doby dokáže přečíst asi 1500 slov.

Výzkum ukazuje, že způsob, jakým je obsah přenášen, ovlivňuje množství zapamatovaných informací. Odhaduje se, že si pamatujeme pouze 1/10 informací z čteného textu a 2/10 z nahrané nahrávky. Mnohem lépe zpracováváme informace prezentované graficky, např. na infografice. Až 90 % dat zůstává v krátkodobé paměti a nemizí tak rychle – po 3 dnech si stále dokážeme vybavit až 63 % informací obsažených v infografice.

Zatímco rozmanitost forem prezentace obsahu je v tištěných knihách omezená, při psaní pro internet musíte zajistit, aby byl obsah prezentován atraktivním způsobem. Fotografie, infografiky a videa doplňují a někdy i rozšiřují to, co je popsáno v článku.

Multimediální charakter textu zvyšuje i jeho marketingovou hodnotu. Podle výzkumu provedeného společností MikeTek a zveřejněného na moz.com, pouze doplnění textu o video materiál činí článek třikrát cennější pro vytváření odkazů než samotná slova. Tato hodnota se zdvojnásobí, pokud kromě videí zpestříte obsah také grafikou a seznamy s odrážkami.

Vzory čtení na monitorech

V dnešní době se zdá běžná znalost, že obsah na monitorech je spíše skenován než čten. Výstižné nadpisy, krátké odstavce, jasná písmena a nejdůležitější části textu tučně jsou tajemstvím nejčtenějších článků. Důležitá je také šířka sloupce (v jednom řádku by nemělo být více než tucet slov) a odstavec skládající se z cca 5 řádků.

Nielsen Norman Group, jedna z nejznámějších a nejuznávanějších UX poradenských společností na světě, představuje několik vzorů čtení digitálního obsahu:

  1. F-vzor, ​​který předpokládá, že pokud v textu nebo jeho částech chybí záhlaví a seznamy, uživatel pouze krátce naskenuje obsah a jeho zrak se drží na levé straně. Všimněte si, že tvar písmene F sleduje směr čtení zleva doprava. V případě obsahu, například v arabštině, je písmeno F obráceno.
  2. Skvrnitý vzor, ​​který během výzkumu sledování očí maluje tepelné mapy v bodech, odtud název vzoru. Fixace zraku na konkrétní slova může být důsledkem například tučného obsahu, propojení nebo jiného stylingu. Zaměření na tečkovaný vzor lze také vidět tam, kde uživatel internetu očekává určitý obsah vybízející k akci, např. v e-shopu na tlačítku „Přejít do košíku“.
  3. Layer-cake pattern - heat map naznačuje, že zrak se zaměřuje především na nadpisy a podnadpisy, což může, ale nemusí znamenat, že uživatel internetu mezi nadpisy vůbec nečte správný text.
  4. Vzor závazku vyjadřuje loajalitu uživatele ke společnosti. Text se čte od začátku do konce. Uživatel je motivován číst každé slovo, protože zná a oceňuje značku nebo osobu, která článek zveřejnila. Je přesvědčen, že má co do činění s hodnotným textem.

Existuje dokonalý text pro internet?

Jak vidíte, doplnění psaného slova grafikou a videem, stejně jako rozložení článku podle vzorců čtení na různých zařízeních, jsou záležitosti neméně důležité než vhodná délka textu pro internet.

Podle dříve citovaných údajů z blogu SEO moz.com je vhodná délka textu minimálně 900 slov. Články, které jsou kratší, si při vytváření odkazů vedou méně dobře. Ideální počet slov je mezi 1800-3000. Texty této délky jsou až 15krát efektivnější než texty do 600 slov. Rady z YOAST SEO, populárního pluginu WordPress, který pomáhá optimalizovat váš blog pro vyhledávače, zase udávají ideální délku mezi 300 a 1000 slovy.

Způsob, jakým uživatelé internetu vyhledávají informace, ovlivňuje, které texty jsou považovány za nejlepší. Pryč jsou časy zadávání 2- nebo 3slovných frází do vyhledávačů. Dnes je počet slov dokonce dvojnásobný a sousloví přesně vystihuje, co uživatel internetu hledá. Google jako odpověď na takto dlouhý dotaz zobrazí obsah dlouhý až 2000 slov.

Překvapivě mnoho bloggerů, jako je vývojář marketingových analýz Neil Patel, doporučuje nezkracovat obsah, pokud je přirozeně dlouhý, ale psaný lehkým perem, což je zajímavé a obsáhlé téma. Jeho tipy platí i pro propagaci příspěvků na sociálních sítích. Na základě vlastní zkušenosti tvrdí, že delší blogové příspěvky o délce více než 1500 slov propagované na Facebooku a Twitteru získaly asi o 1/3 více reakcí než kratší.

Délka textu – vyberte si tu správnou

V obsahovém marketingu je dobrý text text, který je jedinečný, optimalizovaný pro vyhledávače, odpovídá na otázky uživatelů internetu a pokrývá dané téma. Ve výsledku čtenáře potěší, že si našli čas na přečtení obsahu, ve kterém našli odpovědi na všechny své otázky. Navíc se o to rád podělí na sociálních sítích.

Existuje však předem určená délka textu, díky které bude snadno čitelný a bude se líbit Googlu? Odpověď může být pouze jedna: ne! Zlatý recept na dokonalý text neexistuje. Při psaní musíte vzít v úvahu své publikum a typ obsahu, který vytváříte. Kromě toho místo, kde je obsah publikován, jako je Twitter, může omezit počet znaků.

Sledujte také obsah vašich přímých konkurentů. Zadejte frázi, na které chcete založit svůj odborný článek nebo blogový příspěvek na Googlu. Obsah, který je ve výsledcích vyhledávání na nejvyšších pozicích, je odměňován algoritmy Google a uživatelé internetu jej snadno čtou. Jaký je z toho závěr? Jejich délku lze považovat za ideální. Vezměte průměr a předpokládejte, že váš text by měl počítat s tímto počtem znaků.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Obecné závěry naznačují, že:

  1. Příspěvky na blogu by měly vyčerpat téma a zároveň zachovat hlas a tón celého blogu. Zůstaňte v souladu s dosud přijatou formou komunikace. Svůj příspěvek můžete obohatit o multimediální materiály a citáty, ale vždy si zachovejte svůj osobitý styl. Koneckonců to byl on, kdo vám přinesl tolik sledujících!
  2. Název e-mailu může určit, zda jej někdo otevře. Chcete, aby byly vaše prodejní e-maily a newsletter snadno čitelné? Neexistuje žádný výzkum, který by dokázal, že kratší předmět e-mailu je atraktivnější. Důležité je, aby se vešel na displej průměrného smartphonu, tedy měl cca 45-50 znaků s mezerami.
  3. V sociálních médiích nemusí být obsah příspěvků krátký, ale stojí za to jej obohatit o vizuální vrstvu, například fotografii. Některá média, jako je Twitter, mají svá omezení – jeden záznam nesmí přesáhnout 140 znaků. Podobně dlouhé jsou i nejčastěji sdílené a lajkované příspěvky na Facebooku.
  4. Popisy kategorií a produktů v internetových obchodech vám dávají ještě větší volnost, i když vždy volte klíčová slova a správnou strukturu textu. V obou případech je důležité vybudovat e-commerce. Některé obchody se zaměřují na popisy ve formě akordeonu, pak lze obsah rozdělit do několika krátkých nezávislých odpovědí. Popisy se odvíjí i od typu produktu – o šroubech se toho moc říct nedá, ale o konkrétním rostlinném druhu a způsobu péče se vyplatí napsat více.

Pokud vás zajímá, jak dlouhý by měl být článek, který napíšete na blog nebo web, nezapomeňte, že neexistují žádná přísná pravidla. Přemýšlejte o klíčových slovech a způsobu, jakým vaše značka komunikuje. Nezapomínejte na způsob čtení na obrazovkách – dbejte na estetické členění obsahu, doplňte jej grafikou a videem. Jedna vlastnost dobrého textu na webu je stálá – vždy při psaní myslete na uživatele!