Kdy nemá vyjednávání smysl?

Service Business.

Vyjednávání je vícestupňový proces. Musíte se na ně pořádně připravit, což spolyká spoustu času a peněz, se kterými musí každý podnikatel počítat. Etapu shromažďování informací o zhotoviteli a jeho nabídce můžete přeskočit, ale pak si nemůžeme být jisti, že pro nás jednání skončí příznivě. Musíte mít na paměti, že jsou situace, ve kterých nemá cenu vyjednávat. Měli byste je umět rozpoznat, abyste se vyhnuli zapojení finančních zdrojů a naší energie, kterou lze využít k realizaci jiných projektů. Kdy a s kým se nevyplatí vyjednávat?

Vyjednávání – s kým by neměla být vedena?

Jako podnikatel byste měli být schopni posoudit své dodavatele – zda ​​jim lze věřit, zda jsou pravdiví a jaké mají skutečné úmysly vůči vám a smlouvě, kterou jste podepsali. Navázání užšího vztahu s obchodním partnerem výrazně usnadňuje uzavírání obchodních transakcí. Máte jistotu, že zhotovitel splní dohodnuté podmínky spolupráce.

Nevyjednávat, pokud:

  • někomu nevěříš

  • máte také pochybnosti o jeho úmyslech

  • víte, že daný podnikatel jedná neeticky a proti přijatým společenským normám a porušuje platné zákony.

Smlouva může být pro vaši společnost atraktivní a zdánlivě výhodná, ale její uzavření s nedůvěryhodným partnerem vás může vystavit finančním ztrátám, ztrátě dobrého jména a dokonce i nepříjemným právním následkům.

Příklad 1

K majiteli potravin přišel nový obchodní zástupce

velkoobchod s potravinami. Podnikateli nabídl velmi výhodnou smlouvu na nákup velkého množství bonbonů a čokolád, což jsou celkem snadno obchodovatelné komodity. Majitel s tímto zástupcem nikdy předtím nespolupracoval, i když sám pocházel z tohoto skladu. Smlouvu se rozhodl podepsat poté, co předtím vyjednal několik podmínek smlouvy. Podnikatel nevěnoval pozornost zápisu, který byl v příslušné smlouvě doplněn drobným písmem. Ukázalo se, že prodej se týkal výrobků s krátkou dobou použitelnosti. Majitel na tuto skutečnost upozornil, když zákazníci začali do prodejny vracet prošlé cukrovinky.

Také byste neměli vyjednávat s člověkem, který je ovlivněn silnými emocemi. Mohou se na nás přenést výbuchy vzteku, křik a výhrůžky a rozhovor o podnikání se změní ve slovní přestřelku a následně v hádku, která jistě znesnadní domluvu.

Vyjednávání – kdy se je nevyplatí brát?

Proces vyjednávání by měl být zahájen, když skutečně chceme vypracovat nové, vzájemně výhodné podmínky spolupráce. To však nebude možné za následujících okolností:

  • nemáme dostatečnou vyjednávací sílu - nemá cenu vyjednávat, pokud víme, že se nám nepodaří přesvědčit partnera, aby odstoupil ani v jednom bodě smlouvy,

  • nejsme dostatečně připraveni na jednání - neznáme nabídku konkurence, nejsme schopni posoudit, kde leží naše hranice ústupků, nemáme argumenty, které by náš postoj podpořily,

  • na trhu je mnohem lepší nabídka - nepouštějte se do jednání, pokud snadno najdete nabídku od konkurence, která je pro nás výhodnější bez smlouvání,

  • smluvní strany se dohodly na podmínkách smlouvy - pokud váš partner souhlasí s vámi stanovenými podmínkami, není prostor pro vyjednávání, protože smlouva je podepsána,

  • zástupci obou stran nemají patřičné rozhodovací pravomoci – před zahájením jednání se ujistěte, že osoby zastupující vašeho partnera mohou činit závazná rozhodnutí ohledně jednotlivých ujednání. V opačném případě bude muset sjednané podmínky znovu schválit sám podnikatel, tedy druhá smluvní strana,

  • danou potřebu můžeme naplnit jiným způsobem.

Příklad 2

Podnikatel pozval obchodní partnery na oběd. V jeho oblíbené restauraci nebyly žádné volné stoly. Obchodník s číšníkem nevyjednával, protože poblíž byla další vynikající restaurace s volnými stoly.