Identifikační kódy v JPK - nepříjemná povinnost pro poplatníky!

Služební Poplatek

Začátkem 2. a 3. čtvrtletí roku 2020 vstoupí v platnost nové JPK V7M a JPK V7K, které nahradí stávající JPK soubor DPH a přiznání k DPH a sloučí je do jednoho. S blížícím se termínem implementace nových předpisů vydalo Ministerstvo financí v únoru 2020 oficiální informační brožuru s vysvětlením, co nový SAF-T obsahuje a jak jej vyplnit. Z brožury vyplývá, že poplatníci budou muset nejen definovat skupinu prodávaného zboží a služeb, ale také označit postupy prodeje a nákupu. Jak používat identifikační kódy v JPK? Pojďme to zkontrolovat!

Nový JPK pro koho?

Nový soubor JPK budou povinni předložit plátci DPH, kteří dosud prováděli vyúčtování formou přiznání DPH-7 a VAT-7K. Pro ostatní přiznání k DPH, tj. DPH-12, DPH-8, DPH-9M, DPH-10 a DPH-14, budou platit stávající předpisy, takže se zde nic nemění.

Nový JPK nahradí přiznání DPH-7M a VAT-7K a stávající soubor JPK_VAT.

Identifikační kódy v JPK

Dnem 1. dubna 2020 také vstoupí v platnost nové nařízení ministra financí, investic a rozvoje o podrobném rozsahu údajů obsažených v daňových přiznáních a záznamech v oblasti daní ze zboží a služeb, podle kterého k § 10 odst. 1 písm. 3 při vyplňování evidenční části nové struktury JPK by měla být označena skupina zboží a služeb.

Které zboží a služby jsou označeny?

Podle § 10 odst. 1 písm. 3 nového nařízení bude dodávka zboží a služeb označena příslušným číslem označení:

 • 01 - pro alkoholické nápoje - etylalkohol, pivo, víno, kvašené nápoje a meziprodukty, jak jsou definovány v ustanoveních o spotřební dani,
 • 02 - pro zboží uvedené v čl. 103 sekund 5aa zákona o DPH,
 • 03- na topný olej ve smyslu ustanovení o spotřební dani a mazacích olejích, ostatní oleje s kódy KN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
 • 04 - na tabákové výrobky, surový tabák, tekutinu pro elektronické cigarety a inovativní výrobky ve smyslu ustanovení o spotřební dani,
 • 05 - pro odpad - pouze uvedeno v položce 79-91 přílohy č. 15 zákona o DPH,
 • 06 - pro elektronická zařízení a jejich části a materiály, pouze specifikované v bodu 7-9, 59-63, 65, 66, 69 a 94-96 přílohy č. 15 zákona o DPH,
 • 07 - pro vozidla a autodíly pouze s kódy CN 8701-8708 a CN 8708 10,
 • 08 - pro drahé a obecné kovy - specifikováno pouze v položce 1-3 přílohy č. 12 zákona a v bodu 12-25, 33-40, 45, 46, 56 a 78 přílohy č. 15 zákona o DPH,
 • 09 - pro léky a zdravotnické prostředky - léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživu a zdravotnické prostředky podléhající oznamovací povinnosti podle čl. 37av odstavec. 1 zákona ze dne 6. září 2001 - Farmaceutické právo (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 499, ve znění pozdějších předpisů),
 • 10 - pro budovy, stavby a pozemky,
 • 11 - pro služby v oblasti převodu povolenek na emise skleníkových plynů uvedených v zákoně ze dne 12. června 2015 o systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (Sbírka zákonů z roku 2018, položky 1201 a 2538 a z roku 2019 položky 730, 1501 a 1532),
 • 12 - pouze pro nehmotné služby: poradenství, účetnictví, právní, management, školení, marketing, centrála, reklama, průzkum trhu a veřejného mínění, výzkumné a vývojové práce
 • 13 - pro dopravní služby a skladové hospodářství - Sekce H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Důležité je, že údaje o skupině mají být přiřazeny ke každé faktuře zvlášť, a pokud je na jedné faktuře více skupin zboží a služeb, měli byste vybrat všechny skupiny, které se na faktuře objeví.