Národní rejstřík dluhů – změna termínu!

Rozměry

Pracuje se na vytvoření Národního registru dlužníků (KRZ), tedy veřejného rejstříku, do kterého se budou zapisovat informace o zadlužených fyzických osobách a podnikatelích. Díky němu bude vyhledávání informací o dlužnících mnohem jednodušší. Vláda jeho spuštění opět odložila. Přečtěte si, kdy vznikne Národní registr dlužníků!

Jak bude fungovat Národní registr dlužníků?

Národní registr dlužníků má být otevřenou databází subjektů, které jsou v úpadku, hrozí jim insolvence nebo u kterých byla neúspěšná exekuce zastavena. KRZ má být zdarma k dispozici na stránkách ministra spravedlnosti. Jeho účelem je chránit případné věřitele před uzavíráním smluv s osobami v platební neschopnosti a motivovat dlužníky k úhradě svých závazků. Spolu s Národním registrem dlužníků má probíhat elektronizace restrukturalizačních a konkurzních řízení. Původně měl KRZ vzniknout 1. prosince 2020 a poté 1. července 2021.

Podle zákona ze dne 28. května 2021, kterým se mění zákon o národním registru dlužníků a některé další zákony, má být od 1. prosince 2021 spuštěn Národní registr dlužníků.

Pokryje Národní registr dlužníků všechny dlužníky?

Údaje budou do rejstříku přenášeny od soudů a soudních exekutorů, a tedy - ne každý dlužník bude v databázi uveden. Dlužníci, kteří jsou se svými dodavateli v prodlení s platbou, nebudou zapsáni do Národního registru dlužníků (pokud nebude zahájena soudní exekuce, která se ukázala jako neúčinná). Podnikatel nebude moci podat žádost o zápis svého dlužníka do tohoto registru.

Záznam v Národním registru dlužníků se může objevit až 10 let.

Národní dluhový registr a další převody

Spolu s Národním registrem dlužníků měl polský právní systém vstoupit do trvalého zjednodušeného restrukturalizačního řízení, tedy rekonstrukce struktury společnosti za účelem ochrany před vymáháním pohledávek, vymáháním soudním exekutorem a ztrátou likvidity. Dočasná ustanovení byla zavedena na základě protikrizového štítu 4.0. Na druhou stranu se termín trvalého zavedení zjednodušení spolu s úpravou postupu schvalování ujednání posune z 30. června 2021 na 1. prosince 2021.Novela zjednodušeného restrukturalizačního řízení má umožnit po splnění určitých podmínek zahájení restrukturalizačního řízení s ochranou před věřiteli, tedy bez účasti soudu.