Limit hotovostních transakcí a povinnost platit bankovním převodem

Webová Stránka

Od 1. ledna 2017 došlo ke změně v možnosti regulace transakcí mezi podnikateli. Omezením je hotovostní obrat mezi společnostmi, který do konce prosince 2016. bylo 15 tisíc. eur a od roku 2017 je to částka 15 tis. zlotý. Nabízí se však otázka, zda se limit hotovostních transakcí vztahuje i na jiné způsoby úhrady závazků?

Hodnota jednorázové transakce a limit hotovostních transakcí

Podle Čl. Podle § 19 zákona o podnikatelích dochází k provádění nebo přijímání plateb souvisejících s provozovanou podnikatelskou činností prostřednictvím platebního účtu podnikatele, a to vždy, když:

  1. účastníkem transakce, z níž vyplývá platba, je jiný podnikatel a

  2. jednorázová hodnota transakce, bez ohledu na počet plateb z ní vyplývajících, přesahuje ekvivalent 15 tis. PLN. PLN, zatímco transakce v cizích měnách se převádějí na zloté průměrným směnným kurzem cizích měn vyhlášeným Polskou národní bankou poslední pracovní den před datem transakce.

Překročení hodnoty transakce nad 15 tis zlotý

Podle Čl. 22p odstavec. 1 zákona o daních z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří překročí revidovanou hodnotu jednorázové transakce a platba bude provedena bez použití platebního účtu, limit transakcí v hotovosti znemožní podnikatelům včetně hodnoty přesahující limit 15 000 PLN jako daňově uznatelné náklady. zlotý.

Limit hotovostních transakcí a daňově uznatelné náklady

Pokud podnikatel zahrne do daňově uznatelných nákladů částku platby provedené v hotovosti a související s jednorázovou hodnotou transakce (bez ohledu na počet plateb z ní vyplývajících), která přesáhla 15 000 PLN. PLN, platný limit hotovostních transakcí zavazuje podnikatele:

  1. snížení daňově uznatelných nákladů, popř
  2. zvýšení výnosů - pokud nelze snížit daňově uznatelné náklady

- o výši platby vyplývající z faktury (vyúčtování), smlouvy nebo jiného dokladu v měsíci, ve kterém byla platba provedena.

Navíc snížení nákladů nebo zvýšení výnosů musí být provedeno v měsíci platby nad limit hotovostní transakce (mimo bankovní účet).

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Platba za transakce jinou formou než v hotovosti nebo bankovním převodem

Ministerstvo financí vysvětluje, že změny platné od 1. ledna 2017 se týkají pouze úhrady závazku. To znamená, že limit hotovostní transakce ve výši 15 tis. PLN se nebude vztahovat na jiné formy vypořádání nebo zániku závazků. Mezi příklady patří započtení, barter, obnovení, směnka nebo jiné plnění namísto odpovědnosti. Všechny tyto formy placení probíhají mimo platební účet, nevztahují se na ně však výše uvedená ustanovení, přestože je závazek vyrovnán.

Výše uvedené potvrzuje dopis ze dne 7. října 2016 Daňová komora v Katovicích 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK

Ministerstvo financí dále informuje, že při úhradě závazků s využitím platebních prostředků souvisejících s platebními účty, jako jsou platební karty, jakož i plateb prostřednictvím platebních zprostředkovatelských systémů (DotPay, PayU apod.), je zákon identifikuje jako pokud byly zaplaceny prostřednictvím platebního účtu.