Nová daň za soukromé použití auta

Služební Poplatek

Ministerstvo hospodářství navrhuje zavést novou daň, která zatíží kapsy zaměstnanců. Za soukromé použití služebního vozidla bude účtován paušální poplatek.

Zákonodárci si všimli, že v Polsku jich je asi 800 000 firemní vozidla. Zaměstnanci využívají auta nejen pro firemní účely, ale i pro soukromé účely. Jedou na dovolenou, nakupují nebo vyzvedávají dítě ze školky. Poměrně běžným pohledem na polské silnice jsou firemní vozidla pokrytá firemními reklamami a uvnitř dětská sedačka. Zaměstnanci by měli platit daň z používání vozu pro soukromé účely. Vydělávají, protože by jinak bylo použito jejich soukromé auto. Ve skutečnosti je však účtována pouze malá část pracovní síly.

V současné době se předpokládá, že ocenění benefitu obdrženého zaměstnancem pro soukromé použití služebního vozidla by mělo vycházet z nákladů na pronájem stejného vozidla u autopůjčovny a tato hodnota by měla tvořit základ daně. Dnešní způsob zúčtování navíc vyžaduje vedení evidence jízd služebním autem pro soukromé účely, což je velmi náročné.

Neexistence přesných a jednoduchých předpisů v této oblasti v současnosti ztěžuje vyúčtování užívání vozidla a zvýhodňuje nevykazování takové činnosti pro daňové účely. Tedy tzv Šedá zóna.

Návrh předpokladů zákona o usnadnění podmínek pro výkon podnikatelské činnosti (tj. tzv. čtvrtý deregulační zákon) obsahuje mj. ustanovení o paušálním vyrovnání ojetých vozidel. Základem pro výpočet paušálu by byl násobek kilometrové sazby. Návrh zjednodušuje současná pravidla pro účtování takového použití. Paušální částka však nepokryje smluvně upravené situace, např. prostřednictvím smlouvy o půjčce nebo pronájmu vozidla. To proto, že to znamená použití obecných daňových pravidel.

Ministerstvo hospodářství dále upozorňuje, že v opačném případě, tedy použití soukromého vozidla k podnikání, je zaměstnancům vyplácen ekvivalent ve formě jednorázové částky. Zdanění dávek tedy bude analogické a spravedlivé.

Zjednodušení daňových pravidel jistě umožní zvýšit počet daňově zatížených zaměstnanců, a tím zvýšit příjmy do státního rozpočtu.