Katastrální daň - v Polsku nebude!

Rozměry

Již delší dobu se v médiích objevují informace o dani z katastru, která by nahradila daň z nemovitosti. Toto téma nedávno nastolili poslanci Konfederace svobody a nezávislosti v parlamentní otázce ze 7. února 2020 adresované ministerstvu financí. Poslední události ukazují, že v současné době však v Polsku katastrální daň zavedena nebude.

Na katastrální dani nebyly provedeny žádné práce

Předmět daně z katastru je v hledáčku veřejnosti již několik let. Náměstek ministra financí Jan Sarnowski v reakci na interpelaci v této věci uvedl, že:

"Ministerstvo financí v minulém volebním období Sejmu neprovádělo žádné práce na zavedení daně z katastru a v současné době neprovádí žádné práce a neexistují žádné analýzy dopadů jejího zavedení."

Ukazuje se tedy, že práce na realizaci daně z katastru nebyly a dosud nejsou prováděny.

Náměstek dále zdůraznil, že zavedení katastrální daně neoznámil premiér Morawiecki při prezentaci akčního programu Rady ministrů (expose), která se konala 19. listopadu 2019.

"Ministerstvo financí proto nemá žádné rozbory dopadů této formy zdanění nemovitostí," uvedl náměstek Sarnowski.

Autoři interpelace uvedli, že řada odborníků se domnívá, že současné zavedení katastrální daně v Polsku by mělo negativní důsledky pro společnost, a to jak ekonomické, tak vlastnické. Investice do nemovitostí by se výrazně zpomalily, neboť zvýšení hodnoty nemovitosti by se rovnalo zvýšení výše daně z katastru nemovitostí. V souvislosti s výše uvedeným se v tuto chvíli nepředpokládá zavedení daně z katastru.