Paušální částka k evidovaným tržbám - základní informace

Služební Poplatek

Paušál k evidovaným tržbám je zjednodušenou formou zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Sazba daně se určuje v závislosti na druhu podnikatelské činnosti a její výše se odvíjí od dosažených výnosů. O vynaložené náklady se však nesnižuje hodnota výnosů. Jedná se o zvláštní vlastnost, která odlišuje paušální sazbu od jiných forem zdanění.

Paušální částka na evidované tržby - pro koho?

Podle zákona o paušální dani z příjmů z některých příjmů fyzických osob lze paušálem daně zúčtovávat příjmy fyzických osob nebo podniků zděděné z nezemědělské činnosti, a to i tehdy, pokud je tato činnost provozována v formou občanské společnosti nebo veřejné obchodní společnosti fyzických osob. Poplatníci, kteří chtějí využít jednorázové zdanění, však nesmí překročit stanovený limit příjmů (jak pro příjmy generované samostatně, tak ve formě společnosti), který činí 2 000 000 EUR (9 030 600 PLN v roce 2021). Tento limit neplatí, když poplatník (nebo firma) v daném daňovém roce teprve začíná podnikat a nevyužívá zdanění formou daňové karty.

Paušální částka z evidovaných tržeb - aplikace

Při zakládání živnosti lze volbu formy zdanění nahlásit na registrační přihlášce CEIDG-1. Pokud však chce podnikatel v průběhu zdaňovacího období změnit zdanění evidovaných příjmů na paušální sazbu, může tak učinit rovněž předložením aktualizace formuláře CEIDG-1 nebo oznámením vedoucímu finančního úřadu předložením příslušného daňové přiznání, a to nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci dosažení prvního příjmu v daném roce, a to v případě, že prvního takového příjmu bylo dosaženo v prosinci do konce zdaňovacího období.

Paušální částka z evidovaných příjmů - základ daně a sazby

Základem daně pro evidovaný paušál jsou příjmy, které nelze snížit o náklady na jejich získání. Při výpočtu daně se používají určité sazby, které závisí na druhu podnikání. Platné paušální sazby jsou uvedeny v tabulce níže:

17%

o příjmech dosažených v oblasti svobodných povolání, např. překladatel, porodní asistentka, zdravotní sestra, lékař, veterinář, učitel

15%

z poskytování služeb:

 1. reprodukce nosičů počítačových informací (PKWiU 18.20.30.0)

 2. zprostředkování v:

  • velkoobchod osobních a dodávkových automobilů přes internet (PKWiU 45.11.41.0)

  • ostatní velkoobchod osobních a dodávkových automobilů (PKWiU 45.11.49.0)

  • velkoobchod s ostatními motorovými vozidly (kromě motocyklů) přes internet (PKWiU 45.19.41.0)

  • ostatní velkoobchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů (PKWiU 45.19.49.0)

  • velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů (PKWiU 45.31.20.0)

  • prodej motocyklů a jejich dílů a příslušenství (PKWiU 45.40.40.0)

 3. zprostředkování velkoobchodního prodeje (skupina PKWiU 46.1) podle přílohy č. 2 zákona

 4. parkování (PKWiU 52.21.24.0), provozování radiotaxi call centra (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotování v mořských a pobřežních vodách (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotování ve vnitrozemských vodách (PKWiU ex 52.22.14.0)

 5. související s ubytováním (PKWiU § 55), s výhradou přílohy č. 2 zákona

 6. související s vydáním:

  • balíčky počítačových her (PKWiU ex 58.21.10.0), s výjimkou online vydávání počítačových her

  • balíčky systémového softwaru (PKWiU 58.29.1)

  • balíčky aplikačního softwaru (PKWiU 58.29.2)

  • počítačový software stažený z internetu (PKWiU ex 58.29.3), s výjimkou online stahování softwaru

 7. související s poradenstvím v oblasti počítačového hardwaru (PKWiU 62.02.10.0), související se softwarem (PKWiU ex 62.01.1), zařazený do seskupení "Originály počítačového softwaru" (PKWiU 62.01.2), související se softwarovým poradenstvím (PKWiU ex 62.02) , v oblasti instalace softwaru (PKWiU ex 62.09.20.0) související se správou sítí a IT systémů (PKWiU 62.03.1)

 8. zpracování dat (PKWiU ex 63.11.1), přenos audiovizuálních streamů přes internet (PKWiU 63.11.2)

 9. správa nemovitostí na vyžádání (PKWiU 68.32.1), s výhradou přílohy č. 2 zákona

 10. pronájem a leasing:

  • osobní automobily a dodávky, bez řidiče (PKWiU 77.11.10.0)

  • ostatní motorová vozidla (kromě motocyklů), bez řidiče (PKWiU 77.12.1)

  • vodní dopravní prostředek bez posádky (PKWiU 77.34.10.0)

  • bezpilotní prostředky letecké dopravy (PKWiU 77.35.10.0)

  • kolejová vozidla (bez údržby) (PKWiU 77.39.11.0)

  • kontejnery (PKWiU 77.39.12.0)

  • motocykly, karavany a automobily s obytnou částí, bez řidiče (PKWiU 77.39.13.0)

 11. agenturami dočasného zaměstnávání (PKWiU 78.20.1), ostatní související s poskytováním zaměstnanců (PKWiU 78.30.1)

 12. cestovními kancelářemi a zprostředkovateli v oblasti rezervace letenek (PKWiU 79.11.1), cestovními kancelářemi a zprostředkovateli v oblasti rezervace ubytování, okružních plaveb a organizovaných zájezdů (PKWiU 79.11.2), cestovními kancelářemi (PKWiU 79.12.1) , související s podporou cestovního ruchu (PKWiU 79.90.11.0), v oblasti turistických informací (PKWiU 79.90.12.0), vedoucími zájezdů a turistickými průvodci (PKWiU 79.90.20.0), v oblasti rezervace nemovitostí ve společném vlastnictví (PKWiU 79.90 .31.0)

 13. realitní servis prováděný mj. udržování pořádku v budovách, ovládání topných, ventilačních a klimatizačních systémů, provádění drobných oprav (PKWiU ex 81.10.10.0), dle přílohy č. 2 zákona, dezinfekce a hubení škůdců (PKWiU 81.29.11.0)

 14. (PKWiU 74.20), s výhradou přílohy č. 2 zákona

 15. telefonická akceptace (PKWiU 82.99.12.0), call centra (PKWiU 82.20.10.0), duplikace (PKWiU 82.19.11.0), související s pořádáním kongresů, veletrhů a výstav (PKWiU 82.30)

 16. poradenství pro děti o výchovných problémech (PKWiU ex 85.60.10.0)

 17. Sociální pomoc:

  • bez ubytování pro návštěvu a pomoc v domácnosti poskytovanou seniorům ad hoc institucemi (PKWiU ex 88.10.11.0)

  • bez ubytování v oblasti denní péče poskytované seniorům ad hoc institucemi (PKWiU ex 88.10.12.0)

  • bez ubytování související s profesionální adaptací pro osoby se zdravotním postižením (PKWiU 88.10.13.0)

  • bez ubytování pro poradenské děti jinde nezařazené (PKWiU 88.99.11.0)

  • ad hoc bez ubytování (PKWiU 88.99.12.0)

  • bez ubytování souvisejícího s profesní úpravou pro nezaměstnané (PKWiU 88.99.13.0)

12,5%

z přebytku nad 100 000 PLN v důsledku:

a) uvedené v čl. 6 sec. 1a zákona o daních z příjmů ..., tj. na účet peněžních a peněžních hodnot přijatých nebo zpřístupněných poplatníkovi v kalendářním roce, jakož i hodnoty naturálních plnění a jiných bezplatných plnění z nájmu , podnájem, pacht, podnájem nebo jiné smlouvy obdobného charakteru,

b) uvedené v čl. 14 sec. 2 bod 11 updof, tj. z nájemních, podnájemních, pachtových, podnájemních a jiných smluv obdobného charakteru, majetek související s podnikatelskou činností,

c) poskytování ubytovacích služeb (PKWiU divize 55),

d) poskytování služeb pronájmu a servisu vlastních nebo pronajatých nemovitostí (PKWiU 68.20.1),

e) poskytování služeb v oblasti vědecko-výzkumných a vývojových prací (PKWiU divize 72),

f) pronájem a leasing:

- osobní automobily a dodávky, bez řidiče (PKWiU 77.11.10.0),

- ostatní motorová vozidla (kromě motocyklů), bez řidiče (PKWiU 77.12.1),

- bezpilotní vodní dopravní prostředky (PKWiU 77.34.10.0),

- bezpilotní prostředky letecké dopravy (PKWiU 77.35.10.0),

- kolejová vozidla (bez obsluhy) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontejnery (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykly, karavany a automobily s obytnou částí, bez řidiče (PKWiU 77.39.13.0),

- duševní vlastnictví a podobné produkty, s výjimkou děl chráněných autorským právem (PKWiU 77.40),

g) poskytování sociálních služeb s ubytováním (PKWiU § 87), jiných než poskytovaných v rámci svobodných povolání.

10%

výnosy z poskytování služeb v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí na vlastní účet (PKWiU 68.10.1)

8,5%

a) z obslužné činnosti včetně tržeb ze stravovací činnosti při prodeji nápojů s obsahem alkoholu nad 1,5 %, s výhradou položky č. 1., 2., 3. odrážka, 4. a 6.–8. odrážka tabulky,

b) pro poskytování služeb zdolávání požárů a požární prevence (PKWiU 84.25.11.0),

c) z poskytování vzdělávacích služeb (PKWiU § 85), jiných než poskytovaných v rámci svobodných povolání,

d) pro poskytování služeb souvisejících s provozem knihoven, archivů, muzeí a dalších služeb v oblasti kultury (PKWiU divize 91),

e) z činnosti výroby předmětů (výrobků) z materiálu svěřeného zadavatelem,

f) provize získané komisionářem z prodeje na základě komisionářské smlouvy,

g) provizi získanou distributorem tisku na základě smlouvy o distribuci tisku,

h) uvedené v čl. 14 sec. 2 bod 12 updof, tj. přijatá náhrada škody související s majetkem souvisejícím s podnikatelskou činností nebo provozováním zvláštních útvarů zemědělské výroby

8,5%

až 100 000 PLN za:

a) uvedené v čl. 6 sec. 1a zákona o daních z příjmů ..., tj. na účet peněžních a peněžních hodnot přijatých nebo zpřístupněných poplatníkovi v kalendářním roce, jakož i hodnoty naturálních plnění a jiných bezplatných plnění z nájmu , podnájem, pacht, podnájem nebo jiné smlouvy obdobného charakteru,

b) uvedené v čl. 14 sec. 2 bod 11 updof, tj. z nájemních, podnájemních, pachtových, podnájemních a jiných smluv obdobného charakteru, majetek související s podnikatelskou činností,

c) poskytování ubytovacích služeb (PKWiU divize 55),

d) poskytování služeb pronájmu a servisu vlastních nebo pronajatých nemovitostí (PKWiU 68.20.1),

e) poskytování služeb v oblasti vědecko-výzkumných a vývojových prací (PKWiU divize 72),

f) pronájem a leasing:

- osobní automobily a dodávky, bez řidiče (PKWiU 77.11.10.0),

- ostatní motorová vozidla (kromě motocyklů), bez řidiče (PKWiU 77.12.1),

- bezpilotní vodní dopravní prostředky (PKWiU 77.34.10.0),

- bezpilotní prostředky letecké dopravy (PKWiU 77.35.10.0),

- kolejová vozidla (bez obsluhy) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontejnery (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykly, karavany a automobily s obytnou částí, bez řidiče (PKWiU 77.39.13.0),

- duševní vlastnictví a podobné produkty, s výjimkou děl chráněných autorským právem (PKWiU 77.40),

g) poskytování sociálních služeb s ubytováním (PKWiU paragraf 87), jiné než poskytované v rámci svobodných povolání

5,5%

 1. z výrobní činnosti, stavebních prací nebo v oblasti nákladní dopravy vozovým parkem o nosnosti nad 2 tuny

 2. provize z obchodní činnosti při prodeji jednorázových jízdenek MHD, razítek na měsíční jízdenky, poštovních známek, žetonů a magnetických karet do automatů

 3. z prodeje osvědčení o původu uvedených v čl. 14 sec. 2 bod 14 zákona o daních z příjmů fyzických osob.

3,0%

 1. ze stravovací činnosti, kromě tržeb za prodej nápojů s obsahem alkoholu nad 1,5 %

 2. ze servisní činnosti v oblasti obchodu

 3. za poskytování služeb souvisejících se živočišnou výrobou (PKWiU 01.62.10.0)

 4. z činnosti mořských a lužních rybářů při prodeji ryb a jiných surovin z vlastních úlovků, s výjimkou prodeje konzerv a konzerv z ryb a dalších surovin z výlovu

 5. uvedené v čl. 14 sec. 2 body 2 a 5-10 zákona o daních z příjmů fyzických osob

 6. z prodeje movitých věcí používaných v nezemědělské podnikatelské činnosti za úplatu, i když byly před prodejem vyřazeny z této podnikatelské činnosti, a to mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl majetek vyřazen z činnosti, a datum jeho prodeje neuplynulo šest let, přičemž:

  • dlouhodobý majetek podléhající zařazení do seznamu dlouhodobého majetku a nehmotného majetku,

  • majetek uvedený v Čl. 22d odstavec. 1 zákona o daních z příjmů fyzických osob, s výjimkou složek, jejichž výchozí hodnota stanovená podle čl. 22g zákona o daních z příjmů fyzických osob, nepřesahuje 1 500 PLN,

  • majetek, který s ohledem na předpokládanou dobu používání jeden rok nebo kratší nebyl zařazen do dlouhodobého majetku nebo nehmotného majetku.

2%

z prodeje neprůmyslově zpracovaných rostlinných a živočišných produktů pocházejících z vlastního pěstování, šlechtění nebo chovu uvedených v článku 1. 20 odstavec 1c zákona o daních z příjmů fyzických osob.

Lze použít více paušálních sazeb současně, například pokud poplatník získá příjmy, které jsou zdaněny různými sazbami, každý z nich příslušnou sazbu zaúčtuje.

Paušální částka na evidované tržby - srážky

V případě paušálu na evidovaných tržbách má podnikatel možnost uplatnit daňové odpočty z tržeb mj.

 • ztráty z minulých let,

 • náklady na internet (pokud nepřesahují 760 PLN),

 • dary na konkrétní účely,

 • platil odvody na sociální pojištění,

 • rehabilitační úleva.

Paušální částka na evidované tržby - způsob vypořádání

Paušální částka by měla být zúčtována do 20. dne následujícího měsíce a za prosinec k datu odevzdání ročního daňového přiznání. Splatnou daň je možné platit i čtvrtletně, pokud příjmy poplatníka v roce předcházejícím danému zdaňovacímu období nepřesáhly 200 000 EUR (903 060 PLN v roce 2021). Informaci o volbě tohoto způsobu zúčtování je však poté vhodné podat v daňovém přiznání za rok, ve kterém byla čtvrtletní období čerpána.

Paušální částka na evidované tržby - závazky

Poplatníci a společnosti, které platí jednorázovou částku, v souladu s čl. 15 zákona jsou povinni:

 • mít a uchovávat doklady o koupi zboží,

 • vést seznam dlouhodobého a nehmotného majetku,

 • vést a vést evidenci tržeb (samostatně za každý daňový rok).

Paušální částka na evidované tržby - registr

Každý poplatník využívající paušál je povinen vést evidenci tržeb. Měl by být vypracován v chronologickém pořadí do 20. dne každého měsíce za předchozí měsíc, a to spolehlivě a bez závad. Záznamy je vhodné vést v klasické papírové i elektronické podobě (při dodržení bezpečnostních požadavků). V současné době je na trhu k dispozici mnoho softwarů pro evidenci tržeb, jako je například wfirma.pl.