Důsledky vystavení proforma faktury

Služební Poplatek

Dopis ze dne 22. dubna 2005, Finanční úřad Warszawa-Mokotów, 1433 / NG / GV / 443-49 / 2005 / MP

„Vystavení nebo přijetí proforma faktury v oblasti daně ze zboží a služeb nemá žádné daňové důsledky.

Společnost požádala vedoucího místního úřadu o informaci o rozsahu použití ustanovení zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Sbírka zákonů č. 54, pol. 535, v platném znění) - dále jen k zákonu o DPH, resp. potvrzení, že přijatá zálohová faktura nezakládá nárok na odpočet DPH a jako doklad neuvedený v ustanoveních zákona o DPH nemá účinky stanovené tímto zákonem.

Podle Čl. 86 zákona o DPH v rozsahu, v němž jsou zboží a služby použity k provádění zdanitelných činností, má plátce (...) právo snížit částku daně splatnou o částku daně na vstupu (...).

Výše daně na vstupu je zpravidla podle odst. 1 písm. 2 citovaného ustanovení Čl. 86 států:

  • součet částek daně uvedených na fakturách přijatých plátcem za nákup zboží a služeb, potvrzujících platbu předem (záloha, záloha, splátky), pokud souvisely se vznikem daňové povinnosti; od příkazce za dodávku zboží, které je předmětem komisionářské smlouvy,
  • v případě dovozu - součet částek daně vyplývající z celního dokladu, - paušální vrácení daně podle čl. 116 sekund 6 zákona o DPH,
  • výše daně splatné při dovozu služeb, výše daně splatná při dodání zboží, u kterého je plátcem daně kupující, a výše daně splatné při intrakomunitárním pořízení zboží. Je třeba zdůraznit, že na proforma faktury se nevztahuje zákon o dani ze zboží a služeb, upravující práva a povinnosti subjektů povinných tento zákon aplikovat.

Znamená to tedy, že vystavení/přijetí takového dokladu v oblasti daně ze zboží a služeb nemá žádné daňové důsledky."