Rozměry fotografií na sociálních sítích

Service Business.

Většina značek má profily na sociálních sítích, nebo alespoň na jednom médiu, kterým je Facebook. Často však přehlížíme jeden důležitý aspekt – grafiku na těchto profilech. Někdy zapomínáme na důležitou roli, kterou hrají při budování image, a nevyužíváme tak naplno potenciál míst, kde můžeme image prezentovat obsah naší nabídky. Jaké jsou rozměry fotografií na sociálních sítích? Co by v nich mělo být obsaženo, aby upoutaly pozornost příjemce?

Rozměry fotografií na sociálních sítích

Hledání informací o rozměrech grafiky zveřejněné na sociálních sítích může být často velmi časově náročné.

Níže jsou uvedeny aktuální rozměry fotografií pro nejoblíbenější kanály sociálních sítí.

Facebook

Rozměry obrazu pro stolní počítače a notebooky.

 

  

Rozměry fotografií pro mobilní zařízení.

 

 

Instagram

 

 

Cvrlikání

 

 

Google+

 

 

Grafika na sociálních sítích – co by na nich mělo být?

Pouhá znalost technických požadavků, tedy velikostí grafiky, je jen začátek. Dalším a možná ještě důležitějším aspektem je rozvoj konceptu, sdělení a vzhledu grafiky. Vyplatí se znát základní pokyny, které je třeba dodržovat při vytváření grafických materiálů pro profily na sociálních sítích.

 1. Konzistence sdělení a jeho snadné přiřazení k dané značce

Důslednost v layoutu – použití loga nebo stejné sady barev ve všech grafikách bude mít za následek rychlejší rozpoznání vašich grafických materiálů a identifikaci příjemci s konkrétní značkou. Důležitá je i konzistence v samotném sdělení, protože použití sdělení v podobné podobě usnadňuje jejich přiřazení k dané značce. Jasná informace o nabídce, pobídka k akci a chytlavý slogan jsou klíčovými prvky dobře navržené grafiky, které mají tvořit stejně důležitý prvek jako její vzhled a podporovat její správný příjem.

 1. Rafinovaná kompozice

Tento bod nějakým způsobem souvisí s pokyny pro konzistenci a rozpoznání sdělení. Zde se však vyplatí upřesnit nebo věnovat pozornost jedné zásadě – totiž tomu, jak informace čteme. Otázka toho, jak náš mozek absorbuje to, co vidíme, by měla být také zohledněna při vytváření grafiky na sociálních sítích. Levá hemisféra mozku přijímá prvky umístěné na pravé straně obrazu, zatímco pravá hemisféra přijímá prvky vlevo a každý z nich je zodpovědný za asimilaci zcela jiných zpráv, jmenovitě:

 • levá hemisféra je analytická část mozku a je zodpovědná za čtení čísel a textu;

 • pravá hemisféra je tvořivou částí mozku, odpovídající mj pro představivost a abstraktní myšlení, proto asimiluje všechny obrazy.

Vyplatí se také vědět, že to, co umístíme na levou stranu grafiky, půjde do pravé hemisféry, zatímco to, co umístíme na pravou stranu obrázku, bude pohlceno levou hemisférou.

Co tento způsob asimilace informací znamená při tvorbě grafiky pro sociální média? Díky tomu můžeme vědět, na kterou stranu grafiky máme dané prvky umístit:

 • levá strana grafiky – měla by obsahovat obrázek, pokud nechcete, aby jej příjemce vynechal;

 • pravá strana grafiky - v souladu s principem asimilace obsahu by sem měly být umístěny čísla a text, aby si je příjemce lépe zapamatoval.

Je však třeba připomenout, že princip „obrázek vlevo, text a čísla vpravo od grafiky“ není vždy správný. Často se stává, že jednoduché prvky umístěné na grafice náš mozek stejně pohltí, ať už je umístíme na kteroukoli stranu grafiky.

 1. Hra barev

Posledním požadavkem efektní grafiky je práce s barvami. Již dlouhou dobu je známo, že určité barvy mají obrovský vliv na naše čtení vizuálního sdělení. Způsob fungování barev se vyplatí využít i v případě grafiky na sociálních sítích.

Po tomto vedení barva:

 • červená - je výstražným znakem a je jedním z nejsilnějších barevných akcentů, které lze použít. Nejčastěji jej používáme k rozlišení akcí jako PROPAGACE, LEVNÉ nebo ŠANCE;

 • oranžová - vzniká spojením červené a žluté, spojuje tedy energii (červená) i optimismus a radost (žlutá). Oranžová je alternativou k červené, protože přitahuje pozornost, ale nezpůsobuje chaos. Je spojena s energií, zábavou, ale i nakupováním;

 • zelená - rovná se míru a přírodě. Zelená je spojována s bezpečností, a proto ji tak horlivě využívá například bankovní sektor;

 • modrá - stabilizace, moudrost a upřímnost - tak je tato barva víceméně vnímána. Vzbuzuje důvěru a pocit bezpečí (stejně jako zelená barva), proto ji s nadšením používá mnoho společností.