Vrácení DPH a opětovné dodání – jaké jsou důsledky?

Služební Poplatek

Může nastat situace, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodu převzetí vadného zboží nebo z jiných důvodů. V článku se dozvíte, jaké jsou důsledky vrácení a opětovného doručení v DPH u prodávajícího a kupujícího!

Vrácení DPH a opětovné dodání – jaké podmínky?

V případě reklamace podané kupujícím je prodávající povinen:

 • výměna zboží za nové zboží;
 • změny ceny zboží;
 • oprava poškozeného zboží;
 • umožňující odstoupení od smlouvy (je-li vada zboží podstatná).

Kupující by měl mít možnost si nejprve vybrat typ reklamace, ale prodávající ji nemusí uznat kvůli problémům, jako jsou:

 • zboží bylo dříve inzerováno;
 • zda je vada zboží podstatná;
 • snadnost výměny nebo opravy zboží;
 • inzerované zboží se již nevyrábí.

Rovněž je třeba pamatovat na to, že pro uznání reklamace prodávajícím musí mít kupující kromě výše uvedených podmínek také doklad o koupi, např. ve formě účtenky. Při ztrátě účtenky má kupující možnost reklamovat na základě výpisu z účtu, pokud bylo zboží zakoupeno platební kartou.

Příklad 1

Účetní kancelář s 20 počítači od stejného výrobce pár let po koupi jeden z nich reklamovala pro jeho poruchu. Vzhledem k rychlému pokroku v technologii se dotyčný počítač již na trhu neprodává, takže kupující požadoval od prodávajícího cashback. Podle Čl. 560 § 4 občanského zákoníku může prodávající navrhnout snížení ceny v závislosti na druhu vady. Je-li vada nepodstatná, nemůže kupující odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím vrácení hotovosti.

Povinnost vystavení opravné faktury a vrácení zboží

Podle Čl. 106j odstavec. 1 zákona o DPH je prodávající povinen opravit vystavený daňový doklad, pokud:

 • byla poskytnuta sleva z důvodu předčasné platby;
 • po prodeji byly poskytovány slevy a rabaty;
 • byla vrácena celá částka nebo část částky zakoupeného zboží;
 • zboží bylo vráceno;
 • byla zvýšena cena zboží;
 • je chyba v ceně zboží, sazbě DPH nebo byla na faktuře provedena jiná chyba.

Stručně řečeno, opravná faktura by měla být vystavena, pokud faktura obsahuje účetní chyby, například chybu v sazbě DPH, změnu ceny nebo slevy a zboží bylo vráceno kupujícím.

Příklad 2

Prodejce obuvi zakoupil 10 párů obuvi za 1 500 PLN. Faktura byla vystavena 15.10., termín platby za zboží byl 31.10. Kupující zaplatil zakoupené zboží 16. října a z důvodu předčasné úhrady dlužné částky obdržel slevu 10 PLN. U vystavené faktury musí prodávající vyhotovit opravnou fakturu do mínusu.

Vystavení opravného listu k faktuře kupujícím

Vystavení opravné faktury k faktuře není povinné v každém případě. Opravit chybu je možné pomocí opravného listu, který může vystavit kupující. Opravný list může být vystaven, pokud faktura obsahuje:

 • nesprávné daňové identifikační číslo;
 • nesprávná adresa kupujícího nebo prodávajícího;
 • nesprávné datum vydání, prodeje nebo platby;
 • chybná identifikační čísla zboží.

Drobné chyby, jako je špatná adresa zhotovitelů nebo nesprávná data, může kupující opravit vystavením opravného listu. V případě jiných nesrovnalostí je prodávající povinen fakturu opravit.

Příklad 3

Kupující zakoupil dva notebooky a jeden z nich se ukázal jako vadný. Kupující podal reklamaci. Dodavatel vyměnil poškozený notebook za jiný ve stejné ceně. Na vystavené faktuře je dřívější číslo identifikující první zakoupený notebook. K vystavené faktuře může kupující vystavit opravný list, který obsahuje chybné číslo identifikující notebook. Více informací o opravném listu v článku: Opravný list - klíčové informace.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Vrácení a opětovné dodání stejné položky s DPH

Pokud jde o tuzemská plnění, výměna vadného zboží za vadné nemá žádné důsledky pro DPH a v tomto případě by neměla být vystavena opravná faktura. Výměnu zboží lze doložit skladovým dokladem.

Příklad 4.

Podnikatel poskytující fotografické služby zakoupil fotoaparát a byla vystavena faktura. Na zakoupený fotoaparát se vztahuje tříletá záruka. Po roce začala kamera selhávat a již nebyla vhodná pro další použití. Kupující výrobek reklamoval a prodávající reklamaci v rámci své záruky uznal a vyměnil jej za stejný nový model. V tomto případě by prodávající neměl vystavovat opravnou fakturu.

Výjimkou je případ, kdy kupující odstoupí od smlouvy vrácením zakoupeného zboží. To znamená, že prodávající je povinen vrátit celou částku zakoupeného zboží a vystavit opravnou fakturu k dříve vystavené faktuře. Pokud prodávající dále prodá vrácené zboží jinému kupujícímu, bude transakce představovat placené dodání zboží, které musí být předmětem DPH.

Příklad 5.

Kupující koupil počítač na fakturu a po nějaké době se ukázalo, že se zařízení příliš rychle přehřívá a vypíná. Kupující podal reklamaci, ve které chtěl vyměnit zdroj za nový s vyššími parametry. Prodávající nesouhlasil a vrátil kupujícímu celou částku za zakoupené zboží. Prodejce však sám vyměnil napájecí zdroj ve vráceném zboží a počítač prodal dále. Dokončená transakce bude nová, která by měla být zdaněna DPH. Na druhou stranu je prodávající povinen vystavit opravnou fakturu na dřívější.