Kategorie : Stažení

Oznámení o záměru vypracovat fyzickou inventuru - šablonu s přehledem

Oznámení o záměru vypracovat fyzickou inventuru - šablonu s přehledem

Rádi byste vypracovali inventuru, ale přemýšlíte, zda s tím nejsou spojeny další formality? Kdy připravit oznámení o záměru vypracovat fyzickou inventuru a jak by mělo vypadat? Přečtěte si článek a stáhněte si vzor v PDF nebo DOC!

Žádost o potvrzení o nedoplatcích na daních - vzor s projednáním

Žádost o potvrzení o nedoplatcích na daních - vzor s projednáním

Při žádosti o úvěr musí podnikatelé často prokazovat, že nejsou v prodlení s placením daní. Za tímto účelem je třeba podat na příslušný úřad žádost o potvrzení o nedoplatku na daních. Stáhněte si šablonu aplikace ve formátu PDF nebo DOC!

Žádost o změnu formy zdanění - šablona s diskusí

Žádost o změnu formy zdanění - šablona s diskusí

Přečtěte si článek o formách zdanění podnikání a stáhněte si zdarma žádost o změnu formy zdanění ve formátu PDF nebo DOC.

Žádost o posunutí termínu úhrady faktury - šablona s diskuzí

Žádost o posunutí termínu úhrady faktury - šablona s diskuzí

Podnikateli, máte problém s finanční likviditou a chtěli byste odložit termín splatnosti faktur? Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak vypadá šablona žádosti o odklad faktury, kterou si můžete stáhnout ve formátu DOC nebo PDF!

Žádost o potvrzení o postavení plátce DPH

Žádost o potvrzení o postavení plátce DPH

Máte pochybnosti o postavení svého dodavatele nebo si možná chcete ověřit, zda již nejste registrováni k DPH? Zjistěte, jak zkontrolovat stav plátce DPH a stáhněte si zdarma formulář žádosti o certifikát ve formátu PDF a DOC!

Vysvětlení důvodů opravy přiznání k DPH - vzor s přehledem

Vysvětlení důvodů opravy přiznání k DPH - vzor s přehledem

Plátce daně tím, že udělá chybu v původním přiznání k DPH, by ji měl v zásadě opravit. Zjistěte, jaké jsou výhody podání opravy přiznání a v jakých situacích může plátce poskytnout vysvětlení k důvodům opravy přiznání k DPH!

Oprávnění k zastupování při kontrole - šablona s diskusí

Oprávnění k zastupování při kontrole - šablona s diskusí

Může se stát, že poplatník bude muset pověřit osobu, která ho bude při kontrole zastupovat. Jaké prvky musí obsahovat oprávnění k zastupování během kontroly? Zkontrolujte a stáhněte si bezplatný vzor ve formátu DOC a PDF!

Aktivní lítost - prohlášení o zakázaném jednání - vzor s diskusí

Aktivní lítost - prohlášení o zakázaném jednání - vzor s diskusí

Stáhněte si zdarma vzor aktivní lítosti ve formátu PDF a DOC. Přečtěte si komplexní přehled problémů kolem aktivního smutku; jakou formu by měl mít aktivní smutek a jaké prvky by mělo obsahovat prohlášení o spáchání zakázaného činu!

Žádost o proplacení neoprávněně zaplacených příspěvků ZUS - šablona s přehledem

Žádost o proplacení neoprávněně zaplacených příspěvků ZUS - šablona s přehledem

Zaměstnavatel je povinen platit příspěvky ZUS. Může se však stát, že plátce platí příliš vysoké příspěvky. Ověřte si, jak má vypadat žádost o vrácení neoprávněně vyplacených příspěvků. Stáhněte si zdarma šablonu pro vrácení přeplatku ve formátu PDF!

Souhlas se zpracováním obrázku studenta - šablona s diskusí

Souhlas se zpracováním obrázku studenta - šablona s diskusí

Kdy je nutný souhlas ke zpracování fotografie studenta? Kdo podepisuje takový souhlas? Co by měl takový dokument obsahovat a na jak dlouho se podepisuje? Stáhněte si bezplatný formulář souhlasu se zpracováním snímku studenta ve formátech PDF a DOCX!

Zaměstnanec nezdanitelná částka – jak to ovlivní mzdu?

Zaměstnanec nezdanitelná částka – jak to ovlivní mzdu?

Nezdanitelná částka zaměstnance snižuje jeho daň při výpočtu mzdy. Podívejte se, jak vypadá vzor prohlášení o neuplatnění částky snižující daň! Přečtěte si článek a stáhněte si zdarma vzor ve formátu DOCX a PDF!

Přihláška na stáž - šablona s rozsáhlým pokrytím

Přihláška na stáž - šablona s rozsáhlým pokrytím

Víte, kdo se může u Job Center ucházet o stáž? Co tato forma zaměstnání zahrnuje? Jak napsat přihlášku na stáž, aby byla pozitivně posouzena? Přečtěte si náš článek a stáhněte si zdarma tiskovou šablonu ve formátu PDF nebo DOCX.

Potvrzení o zaměstnání a výdělku - šablona s diskusí

Potvrzení o zaměstnání a výdělku - šablona s diskusí

Zaměstnanci žádají zaměstnavatele o vystavení nebo vyplnění hotového formuláře potvrzení o zaměstnání a výdělku. Jak to udělat? Stáhněte si zdarma šablonu potvrzení o zaměstnání a výdělku ve formátu PDF nebo DOC!

Doporučení k lékařskému vyšetření – šablona zdarma s přehledem

Doporučení k lékařskému vyšetření – šablona zdarma s přehledem

Může zaměstnavatel umožnit zaměstnanci práci bez lékařského potvrzení o tom, že nemá žádné kontraindikace k práci? Co by mělo obsahovat doporučení k lékařské prohlídce? Zkontrolujte a stáhněte si šablonu doporučení zdarma!

Přihláška na stáže - vzor s rozsáhlým pokrytím

Přihláška na stáže - vzor s rozsáhlým pokrytím

Jak mám napsat žádost o stáž? Jaké fráze byste měli používat, aby to vypadalo profesionálně a přesvědčilo svého budoucího zaměstnavatele? Přečtěte si náš článek, seznamte se s prvky tohoto dokumentu a stáhněte si bezplatný vzor ve dvou formátech: PDF a DOCX!

Aktivní lítost - vzor s podrobnou diskusí

Aktivní lítost - vzor s podrobnou diskusí

Nesplnili jste daňovou povinnost a čas uplynul a bojíte se přísného postihu? Aktivní lítost přichází na pomoc – zjistěte, jak vytvořit toto oznámení o přestupku a stáhněte si bezplatnou šablonu ve formátu PDF a DOC!

Žádost o otcovskou dovolenou - šablona s diskusí

Žádost o otcovskou dovolenou - šablona s diskusí

Zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy může čerpat 14denní otcovskou dovolenou. Přečtěte si článek a dozvíte se o něm více. Stáhněte si bezplatnou žádost o otcovskou dovolenou ve formátu docx nebo pdf a naučte se, jak ji vyplnit!

Výpověď mandátní smlouvy - vzor s přehledem

Výpověď mandátní smlouvy - vzor s přehledem

Mandátní smlouva je jednou z nejběžnějších občanskoprávních smluv, někdy je však potřeba ji vypovědět rychleji. Mandátní smlouvu může vypovědět kterákoli ze stran. V článku najdete vzor výpovědi spolu s přehledem. Šek!

Jak připravit žádost o platbu - šablona s přehledem

Jak připravit žádost o platbu - šablona s přehledem

Přečtěte si a ověřte si, jak připravit výzvu k platbě, jaké náležitosti by měl tento dopis obsahovat a kolik žádostí o platbu a kdy ji lze předat nespolehlivému dodavateli - dlužníkovi? Stáhněte si bezplatnou šablonu v pdf nebo doc.

Žádost o roční dovolenou - šablona s diskusí

Žádost o roční dovolenou - šablona s diskusí

Roční dovolená je jednou z výhod zaměstnance. Zaměstnanec může toto právo uplatnit po obdržení souhlasu nadřízeného. K tomu musí vyplnit žádost o dovolenou za kalendářní rok. Co by měl obsahovat? Stáhněte si vzor ve formátech PDF a DOCX!