Kategorie : Servis

Prohlášení PIT-4R pouze v elektronické verzi

Prohlášení PIT-4R pouze v elektronické verzi

Zaměstnavatel! Nyní můžete podat přiznání PIT-4R finančnímu úřadu pouze přes internet! Existují speciální mzdové systémy, které to umožňují! Koukni na to! Přečtěte si náš článek a dozvíte se o něm více!

Jak zjistit pracovní poměr pro PPK?

Jak zjistit pracovní poměr pro PPK?

Kteří podnikatelé jsou povinni zavést PPK? Jaké lhůty pro realizaci spořícího programu stanoví zákon o PPK? Jak zjistit pracovní poměr pro PPK? Kdo je zaměstnaná osoba? Přečtěte si náš článek a podívejte se!

Dary z firemního fondu sociálních dávek, zdanění a příspěvky

Dary z firemního fondu sociálních dávek, zdanění a příspěvky

Někdy zaměstnavatelé dávají zaměstnancům vánoční dárky. Mohou být takové dary financovány ze sociálního fondu nebo jsou financovány pouze z provozního majetku? Přečtěte si a zjistěte, zda jsou dary z Firemního fondu sociálních dávek zdaněny a zda se na ně vztahují příspěvky!

Oprava zúčtovacích dokladů pro ZUS - příklady

Oprava zúčtovacích dokladů pro ZUS - příklady

Oprava dokladů o vypořádání předložených ZUS může být problematická. Do ZUS se předává několik formulářů, např. prohlášení o vypořádání. Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak to udělat v různých případech!

Roční prohlášení při zúčtování se zaměstnanci - povinnosti zaměstnavatele

Roční prohlášení při zúčtování se zaměstnanci - povinnosti zaměstnavatele

Víte, jaká roční prohlášení dělá zaměstnavatel při zúčtování se zaměstnanci? V jaké formě a lhůtě je má zaměstnavatel předložit finančnímu úřadu? Odpovědi na výše uvedené otázky najdete v článku! Přečti a zkontroluj!

Měsíční informace pro pojištěnce (RMUA)

Měsíční informace pro pojištěnce (RMUA)

Měsíční informace pro pojištěnce (RMUA) obsahuje údaje o pojistném na sociální zabezpečení předávané plátcem do ZUS. Kdy by měl být zaměstnanci předán a jak toto hlášení vyplnit? Přečtěte si a zjistěte!

Zaměstnanec nakažený koronavirem – příručka pro zaměstnavatele

Zaměstnanec nakažený koronavirem – příručka pro zaměstnavatele

Kde zjistím, zda je zaměstnanec v karanténě nebo ve vězení? Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jehož zaměstnanec onemocněl? Může zaměstnanec infikovaný koronavirem pracovat na dálku? Přečti a zkontroluj!

Společný věk odchodu do důchodu v Evropě

Společný věk odchodu do důchodu v Evropě

Nárok na starobní důchod vzniká po dosažení určitého věku. Je důchodový věk v Evropě podobný úrovni přijaté v Polsku? Rozlišuje to více zemí podle pohlaví? Přečtěte si článek a zjistěte odpovědi na výše uvedené otázky!

Likvidace podniku a zánik pojistné povinnosti

Likvidace podniku a zánik pojistné povinnosti

Osoby samostatně výdělečně činné podléhají povinnému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jaké formální povinnosti přináší likvidace podniku? Zaniká pojistná povinnost? Zjistěte to přečtením našeho článku!

Může zaměstnavatel odstoupit po podpisu předběžné smlouvy?

Může zaměstnavatel odstoupit po podpisu předběžné smlouvy?

Příslib budoucího uzavření pracovní smlouvy mohou obě smluvní strany (budoucí zaměstnavatel i budoucí zaměstnanec) učinit v předběžné smlouvě. Může zaměstnavatel odstoupit po podpisu předběžné smlouvy? Přečti a zkontroluj!

Je možné udělit dovolenou na prostoje?

Je možné udělit dovolenou na prostoje?

Způsobuje prostoj k odložení dovolené, pokud byla na toto období plánována? Může být zaměstnanci poskytnuta dovolená za kalendářní rok v době výpadku? Přečtěte si náš článek a zjistěte odpovědi na tyto a další otázky!

Zvýhodněné příspěvky ZUS - kdy končí?

Zvýhodněné příspěvky ZUS - kdy končí?

Co jsou a kdo mají nárok na zvýhodněné příspěvky ZUS? Jaké jsou postupy pro přechod ze zvýhodněných na základní sazby? Přečtěte si náš článek a zjistěte, kolik podnikatelé ušetří během prvních 2 let podnikání! Šek!

Může vás zaměstnavatel nutit k čerpání dovolené za kalendářní rok?

Může vás zaměstnavatel nutit k čerpání dovolené za kalendářní rok?

Roční dovolenou má k dispozici každý výparník zaměstnaný na základě pracovní smlouvy. Dovolená se poskytuje zpravidla na žádost zaměstnance. Přečtěte si článek a zjistěte, zda vás váš zaměstnavatel může donutit vzít si dovolenou za kalendářní rok!

Co je to jednorázová částka a jaké jsou její druhy?

Co je to jednorázová částka a jaké jsou její druhy?

Co je to paušální částka? V jakých situacích je zaměstnavatel povinen uhradit paušální částku? Přečtěte si článek níže a zjistěte, jaké jsou druhy paušálů a jaký může být paušál ve světle zákoníku práce.

Příspěvky Sociální pojišťovny (ZUS) za zaměstnance na plný úvazek, který podniká

Příspěvky Sociální pojišťovny (ZUS) za zaměstnance na plný úvazek, který podniká

Které příspěvky ZUS za podnikajícího zaměstnance na plný úvazek lze platit dobrovolně a které musí povinně podléhat? V jakých situacích můžete platit pouze zdravotní pojištění? Přečtěte si náš článek a podívejte se!

Úprava minimální mzdy zaměstnavatelem

Úprava minimální mzdy zaměstnavatelem

Zaměstnanec nesmí vydělávat méně, než stanoví zákon. Kdy musí zaměstnavatel vyplatit náhradu minimální mzdy? Kdy bude muset zaměstnavatel zvýšit mzdy, aby byly v souladu s minimální mzdou? Přečti a zkontroluj!

Nula PIT v měsíci dovršení 26 let - co stojí za to vědět

Nula PIT v měsíci dovršení 26 let - co stojí za to vědět

Zero PIT je úleva zaměřená na zvýšení výdělku lidí, kteří teprve vstupují na trh práce. Může někdo využít této úlevy? Kdy se vyplatí žádat? Jak vyrovnat Zero PIT v měsíci dovršení 26 let? Přečíst článek!

Kdo je rodinný asistent a co obnáší jeho práce?

Kdo je rodinný asistent a co obnáší jeho práce?

Profese rodinného asistenta funguje v Polsku od roku 2011 a byla zavedena za účelem pomoci rodinám s výchovnými problémy. Kdo je rodinný asistent? Jaké jsou jeho úkoly? Čtěte dál a dozvíte se o tom více!

Nařídit odpovědnost za chybějící roušku v práci

Nařídit odpovědnost za chybějící roušku v práci

Je možné postihovat zaměstnance v souvislosti s povinností zakrytí úst a dezinfekce rukou na pracovišti? Souvisí to s předpisy BOZP? Přečtěte si článek a zjistěte, co je odpovědnost za objednávku!

Plat za dovolenou – jak vypočítat?

Plat za dovolenou – jak vypočítat?

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok. Jak se vypočítá odměna, pokud byl zaměstnanec na dovolené? Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak si vypočítat mzdu za dovolenou!