Kategorie : Služební Poplatek

Název společnosti na faktuře za rok 2013

Název společnosti na faktuře za rok 2013

Je nutný název společnosti na faktuře? Podívejte se, jaké změny v této věci vstoupily v platnost na začátku roku 2013!

Přiznání podané po termínu nemusí být drahé

Přiznání podané po termínu nemusí být drahé

Musí nepodání přiznání včas znamenat zaplacení penále? Zkontrolujte, jaké účinky generuje prohlášení podané po termínu!

Podmínky vrácení DPH – nejdůležitější informace

Podmínky vrácení DPH – nejdůležitější informace

Podnikateli, máte zúčtovanou daň ze zboží a služeb a Vaše DPH na vstupu je vyšší než splatná DPH? Co můžete v tomto případě udělat, získat náhradu nebo převést přebytek do dalšího měsíce? Přečtěte si a zkontrolujte podmínky vrácení DPH!

Povinnost vystavit účtenku, i když zákazník požaduje fakturu

Povinnost vystavit účtenku, i když zákazník požaduje fakturu

Přečtěte si článek a zjistěte, zda je podnikatel povinen vystavit účtenku i tehdy, když od něj zákazník požaduje fakturu. Jak by pak měly být tržby vykázány, ať už proti účtence nebo proti faktuře? Číst dál!

Úprava tržeb na přelomu roku - uznání v účetnictví

Úprava tržeb na přelomu roku - uznání v účetnictví

Úpravy výnosů na přelomu roku mohou být problematické, protože načasování jejich zaúčtování v účetních knihách závisí na mnoha faktorech. Ověřte si tedy, jaké předpisy upravují její přípravu a jak je ovlivněna účetní závěrkou.

Přebytky a manka zásob v KPiR

Přebytky a manka zásob v KPiR

Poplatník! Víte, jak evidovat přebytky a manka živnostenského zboží a materiálu v daňové knize příjmů a výdajů? Článek vysvětluje, co přesně zahrnuje fyzická inventura? a které manko může být daňovým nákladem!

JPK_V7 ve stavební firmě - nový registr DPH!

JPK_V7 ve stavební firmě - nový registr DPH!

JPK_V7 ve stavební firmě je jednou z klíčových daňových povinností podnikatelů, kteří se zabývají mj. prodej budov. Zjistěte v článku, jak tuto akci označit v novém JPK_V7!

Daňová úleva na IKZE v ročním zúčtování PID - co se vyplatí vědět?

Daňová úleva na IKZE v ročním zúčtování PID - co se vyplatí vědět?

Za jakých podmínek je příspěvek IKZE zúčtován na individuální účet důchodového zabezpečení? Zjistěte, jak zahrnout daňovou úlevu a IKZE do ročního daňového přiznání v případě poplatníka platícího paušální, tarifní a paušální daň!

Nepředložení PIT-16 včas – daňové důsledky

Nepředložení PIT-16 včas – daňové důsledky

Znáte důsledky neodevzdání PIT-16 včas? Pomůže podání aktivního smutku obnovit lhůtu pro podání aktivního smutku? Kdy mohu požádat o kartu pro odpočet daně? Přečtěte si náš článek a dozvíte se více!

Ztráta nároku na jednorázovou částku během zdaňovacího období

Ztráta nároku na jednorázovou částku během zdaňovacího období

Chcete si jako formu zdanění na základě daně z příjmů fyzických osob zvolit paušál a nevíte, jaké podmínky je nutné splnit, abyste jej mohli využít? Článek vám ukáže řadu zákonných náležitostí a podmínky, za kterých ztrácíte nárok na paušální částku.

Internetová daňová úleva – jak ji prokázat v ročním daňovém přiznání?

Internetová daňová úleva – jak ji prokázat v ročním daňovém přiznání?

Vyrovnání s finančními úřady dává daňovým poplatníkům možnost využít mnoha slev. Zjistěte, kdo má na internetovou daňovou úlevu nárok a jaké podmínky je třeba splnit, abyste ji mohli využít. Ověřte si také, jak daňovou úlevu vykázat v ročním daňovém přiznání.

Daňová sleva na dítě - kdo na ni má nárok a jak ji vyřídit?

Daňová sleva na dítě - kdo na ni má nárok a jak ji vyřídit?

Daňovou slevu na dítě mají poplatníci, kteří mají nezletilé děti nebo školní děti do 25 let, jejichž roční příjem nepřesáhne určitou částku. Kdo může vyřídit přídavky na dítě? Jaký význam má forma zdanění?

Storno vystavených faktur - kdy je možné?

Storno vystavených faktur - kdy je možné?

Jsou situace, kdy může dojít ke zrušení vystavené faktury. Je to možné, pokud faktura nevstoupila do legálního oběhu a transakce nebyla dokončena. Zkontrolujte, kdy je možné storno vystavené faktury a kdy je opravit?

Pouze elektronické zasílání přiznání k DPH a souboru JPK_V7

Pouze elektronické zasílání přiznání k DPH a souboru JPK_V7

Elektronické zasílání přiznání k DPH je povinné pro každého. Od října 2020 byla pro zásilku jednoho JPK_V7 zrušena přiznání DPH-7 a VAT-7K. Podívejte se, jak snadné je posílat prohlášení a soubory JPK přes internet!

Inventarizace v průběhu roku a platba zálohy na daň z příjmu

Inventarizace v průběhu roku a platba zálohy na daň z příjmu

Víte, že podnikatel může v průběhu zdaňovacího období připravit inventuru? Informujte se o daňových důsledcích inventarizace v průběhu roku. Ověřte si také, zda průběžnou inventuru může provést každý podnikatel.

Uzavření roku s paušálním poplatkem - jaké závazky?

Uzavření roku s paušálním poplatkem - jaké závazky?

Podnikatelé, kteří vypořádají paušální částku z evidovaných tržeb, uzavírající zdaňovací období, jsou povinni uzavřít evidenci. Jaký by měl být konec roku u paušálu? Více se dozvíte v našem článku!

Fyzická inventura ve zvláštních případech - 2. část

Fyzická inventura ve zvláštních případech - 2. část

Podnikatelé, kteří podnikají, mají někdy pochybnosti, k jakým termínům by měli inventuru zvanou fyzická inventura připravit. Čtěte a kontrolujte, kdy provést fyzickou inventuru a jak zboží ohodnotit!

Přezutí na zimní pneumatiky – může to být daňově uznatelný náklad?

Přezutí na zimní pneumatiky – může to být daňově uznatelný náklad?

Automobil je nedílnou součástí téměř každého podniku. Jeho provoz je spojen s mnoha výdaji a jedním z nich je přezouvání pneumatik za zimní. Lze takový výdaj uznat jako daňový náklad? Přečti a zkontroluj!

Odpočet sociálních odvodů v ročním daňovém přiznání - jak se to dělá?

Odpočet sociálních odvodů v ročním daňovém přiznání - jak se to dělá?

Odpočet sociálních příspěvků v ročním daňovém přiznání je právem podnikatelů i fyzických osob, kterého se těší každý. V jakých ročních daňových přiznáních je možné odečíst příspěvky ZUS a v jakých položkách? Přečti a zkontroluj!

Odstoupení od zjednodušených záloh na daň z příjmu

Odstoupení od zjednodušených záloh na daň z příjmu

Prověřit, zda je možné vzdát se zjednodušených záloh na daň z příjmu v souvislosti s krizí způsobenou epidemií koronaviru? Přečtěte si článek a zjistěte, kdy se můžete odhlásit ze zjednodušených záloh PIT a jak na to!