Kategorie : Servis

Nekalá soutěž – co to je a jak se proti ní bránit?

Nekalá soutěž – co to je a jak se proti ní bránit?

Pro společnost by mělo být důležité dodržovat zásady poctivé hospodářské soutěže. Ne všechny společnosti je však dodržují. Jak se pak může poškozený bránit? Přečtěte si článek a zjistěte, co je to nekalá soutěž.

Neoprávněná dividenda – kdy ji budeme řešit?

Neoprávněná dividenda – kdy ji budeme řešit?

Dividenda souvisí s předmětem obchodního práva. Akcionáři mají nárok na dividendy, pokud splní určité podmínky. Občas nastane situace, kdy se stáhne nelegálně. Přečtěte si a zkontrolujte, co je to neoprávněná dividenda.

Odstoupení od smlouvy v případě elektronických služeb – jak se chránit?

Odstoupení od smlouvy v případě elektronických služeb – jak se chránit?

Odstoupením od smlouvy spotřebitelem v případě elektronických služeb může dojít k porušení zájmů prodávajícího. Jak se může podnikatel chránit proti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele? Jaká jsou jeho práva? Přečtěte si článek a podívejte se!

Bílý seznam plátců DPH - co to je a jaké údaje obsahuje?

Bílý seznam plátců DPH - co to je a jaké údaje obsahuje?

Zjistěte, co je to bílý seznam plátců DPH. Zkontrolujte si, jaké jsou sankce za nedodržení předpisů. Od kdy se mohou nosit? Jak se před nimi můžete zachránit? Přečtěte si více o whitelistu DPH v článku.

Veřejná společnost – co to je a jak funguje?

Veřejná společnost – co to je a jak funguje?

Různé typy společností jsou popsány v zákoníku obchodních společností. Jednou z nich je veřejná obchodní společnost. Jak vzniká? Jaké povinnosti a hrozby jsou s tím spojeny? Přečtěte si náš článek a zjistěte, proč se vyplatí založit veřejnou obchodní společnost.

Žádost o registraci společnosti s ručením omezeným - jak?

Žádost o registraci společnosti s ručením omezeným - jak?

Tedy společnost s ručením omezeným může plnohodnotně fungovat na trhu a vykonávat veškerou právní činnost, je důležité pamatovat na to, že žádost o zápis do společnosti s ručením omezeným proběhly odpovídajícím způsobem. Jak to udělat? Odpověď najdete v našem článku!

Novela stavebního zákona v roce 2021 – co se změnilo?

Novela stavebního zákona v roce 2021 – co se změnilo?

Novela stavebního zákona 2020 – přečtěte si článek a zjistěte, co se změnilo! Měly by být architektonické úřady dále informovány? Kdy je možné se přihlásit a kdy získat stavební povolení? Zjistit více!

Porušení zásad férové ​​soutěže - nároky vůči podnikateli

Porušení zásad férové ​​soutěže - nároky vůči podnikateli

Každý podnikatel je povinen řídit společnost tak, aby nedocházelo k porušování zásad poctivé hospodářské soutěže. Jaké to jsou a jaké má podnikatel v případě takového porušení nároky? Vysvětlujeme v článku!

Nekalá reklama – kdy ji řešíme?

Nekalá reklama – kdy ji řešíme?

Lze zmínit různé druhy nekalé soutěže. Jedním z nich je nekalá reklama. Co to je a z čeho se skládá? Co je to srovnávací reklama? Přečtěte si článek a zjistěte, kdy řešíme nekalou reklamu.

Vytyčovací řízení - odvolání proti podepsanému smíru

Vytyčovací řízení - odvolání proti podepsanému smíru

Co dělat, když mezi stranami dojde ke sporu o hranici pozemku? Jaký je postup vymezování? Je možné se proti podepsané dohodě odvolat a jakým způsobem? Odpověď najdete v našem článku!

Kontrolní kniha podnikatele - co to je?

Kontrolní kniha podnikatele - co to je?

Podnikatelé jsou povinni vést různé druhy dokumentace. Je auditorská kniha obchodníka povinná? co je ona? Zkontrolujte si, co by měl obsahovat, jak dlouho by měl být skladován a jaké sankce vám mohou hrozit za jeho nepřítomnost.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů - má podnikatel nárok?

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů - má podnikatel nárok?

Od roku 2021 je možné odstoupit od smlouvy pro podnikatele podnikající! Je to v každé situaci? Jaké podmínky musí být splněny a jaké jsou lhůty pro odstoupení od smlouvy? Odpověď najdete v našem článku!

Lavinový prodej – jedná se vždy o akt nekalé soutěže?

Lavinový prodej – jedná se vždy o akt nekalé soutěže?

Lze zmínit různé druhy prodeje, např. klasický, splátkový nebo lavinový. Podle platného zákona je prodej laviny považován za trestný čin. Přečtěte si a zkontrolujte, zda jsou zakázány všechny formy lavinového prodeje.

Jak změnit partnera v registrovaném partnerství?

Jak změnit partnera v registrovaném partnerství?

Občanskoprávní partnerství je dohoda mezi nejméně dvěma společníky za účelem dosažení společného hospodářského cíle. Co ale dělat při změně partnera v občanskoprávním partnerství a jak se vyhnout zániku partnerství? Odpověď najdete v našem článku!

Jaké jsou ekologické povinnosti podnikatelů?

Jaké jsou ekologické povinnosti podnikatelů?

Významná část provozovaných podnikatelských subjektů v Polsku produkuje environmentální odpad, jehož emise znečišťují životní prostředí. Přečtěte si článek a zjistěte, jaké jsou ekologické povinnosti podnikatelů!

Rozhodnutí o podmínkách pozemkové úpravy - převod na dědice

Rozhodnutí o podmínkách pozemkové úpravy - převod na dědice

Rozhodnutí o podmínkách rozvoje se vydává, když investor plánuje změnu územního rozvoje. Kdo takové rozhodnutí vydává a může být po smrti investora převedeno na dědice? Odpověď najdete v našem článku!

Rozdělení majetku po rozvodu - jak rozdělit firmu?

Rozdělení majetku po rozvodu - jak rozdělit firmu?

Rozvod má mimo jiné finanční důsledky. V situaci, kdy manželé provozují společnou živnost, může dojít i k ujednání o majetku společnosti. Přečtěte si článek a ověřte si, jak se dělí majetek po rozvodu.

Koncesní kontrola – jaký je její rozsah?

Koncesní kontrola – jaký je její rozsah?

K výkonu určitých ekonomických činností je nutné získat příslušné povolení nebo licenci. Taková licence podléhá kontrole. Co to je a jaký je jeho rozsah? Přečtěte si a zjistěte, jak se koncese kontrolují.

Společný dědický majetek - co to znamená?

Společný dědický majetek - co to znamená?

Dědic rozhoduje o tom, kolik lidí po něm zdědí. Má právo jmenovat více než jednu osobu. S tím mohou být nějaké problémy. Pak je zde společné dědictví. Přečtěte si článek a zjistěte, co to je.

Kasační stížnost ve správním řízení - kdy platí?

Kasační stížnost ve správním řízení - kdy platí?

Součástí správního řízení je vydání správního rozhodnutí. Upozorňujeme, že každé přijaté rozhodnutí má odvolání, proti kterému se lze odvolat. Zjistěte, co je to kasační stížnost ve správním řízení!